Geschiedenis

Middenstand Opdorp Leeft VZW

We schrijven 1991, de kermis van Opdorp was al enkele jaren in verval en er was dringend behoefte aan nieuwe initiatieven. Daarop besliste enkele bevriende middenstanders en vrienden tussen pot en pint dat er actie moest ondernomen worden. In 1992 werd de vereniging “Middenstand Opdorp Leeft vzw” of in het kort “M.O.L. vzw” opgericht. Met als doel de heropwaardering en ondersteuning van het sociale leven en Opdorp op de kaart te zetten. Alle activiteiten doen we voor het goede doel of we ondersteunen andere verenigingen en instellingen. De kermis en de kermistent werden opnieuw een succes, de tent zat iedere avond vol en vele artiesten vonden hun weg naar Opdorp. Momenteel is de kermis terug onder leiding van de gemeente Buggenhout gekomen onder de noemer “Bruisend Buggenhout”, gestuurd door het “kermiscomité van Opdorp” waar M.O.L. vzw ook deel van maakt.

Opdorp leeft …

mede enorm onder impuls van Middenstand Opdorp Leeft.

20 Jaar heeft M.O.L. vzw ook de zeer sfeervolle avondkerstmarkt “kerstopdendries” georganiseerd, die jaarlijks op duizenden bezoekers kon rekenen en tot ver buiten de provincie bekend was.

In 1998 onder impuls van het toenmalige Driescomité, plantten alle inwoners van Opdorp samen 102.019 narcissen (Opdorp telde toen 2.019 inwoners) als voorbereiding op en ter gelegenheid van het nieuwe millennium. 10 jaar later in 2008 plantte de dorpsbewoners, ditmaal onder impuls van M.O.L. vzw, nogmaals duizenden nieuwe narcisbollen bij. Na 20 jaar komen er nu opnieuw kale plekken bij, daarom zullen er in oktober 2018 extra 25.000 bloembollen gepland worden door de beschutte werkplaats van Londerzeel onder impuls van en gefinancierd door M.O.L. vzw.

Festiviteiten

Maatjesfestival

In 2009 en 2013 organiseerde M.O.L. vzw een maatjesfestival, waarbij in 2009 wij iedereen uitnodigden maar zeker zij die de naam Opdorp, Van Opdorp droeg. Honderden naamgenoten kwamen naar Opdorp afgezakt om Opdorp te leren kennen en natuurlijk ook voor de lekkere maatjes. In 2013 was het voor de toenmalige Basisschool van Opdorp, welke in 2018 veranderd is van naam naar “De Pupil”. Zij hadden circusatributen nodig voor de leerlingen welke wij met de opbrengst van het maatjesfestival gesponsord hebben.

In 2015 legde M.O.L. vzw en Expressivo samen met vele vrijwilligers een bloementapijt op het kerkplein te Opdorp. De Vlaamse provincies met daar in het midden Opdorp als “Geografisch Middelpunt van Vlaanderen”. Elke provincie kreeg een specialiteit en de Naam Opdorp 2015 maakte het volledig af.

Kunstzinnige tentoonstelling

Lente Op Den Dries

Om de 2 jaar is er tussen half maart en half april Lenteopdendries, een kleurrijke kunstzinnige tentoonstelling van M.O.L. vzw tussen de duizenden prachtige “Ice Follies” narcissen. Zo stonden er al in het verleden kunstzinnige schapen, paaseieren, ooievaars, kikkers, hazen, badeenden en slakken op onze “Dries” bewerkt door particulieren, scholen en instellingen. Duizenden kijklustigen, ook van ver buiten de provincie, kunnen dan één maand lang op de Dries de leuke kunstzinnige polyesteren beelden bekijken tussen de duizenden paasbloemen. De laatste of voorlaatste zondag van maart is het dan tijd voor de collega’s van de plantenmarkt die jaarlijks groter wordt en steeds meer bezoekers mag ontvangen.

Over Den Dries

Het Middelpunt Van Vlaanderen

De Opdorpse Dries, een Frankisch driehoekig plein, begroeid met gras en lindebomen met een oppervlakte van 3,7 hectaren. Opdorp gelegen in het geografisch “Middelpunt van Vlaanderen” en de Dries verkozen in 2006 tot beste pleintje door Radio 2 Oost-Vlaanderen.

We zochten als alternatief van de kerstmarkt een nieuwe uitdaging, en daar is dan het voetbal op groot scherm uitgekomen. Middenstand Opdorp Leeft organiseerde voor het eerst in 2014 het WK voetbal en in 2016 het EK voetbal op groot scherm. Één volledige maand zetten we op de Dries een voetbaldorp om de Rode Duivels naar de finale te supporteren. Een evenement voor jong en oud die opnieuw duizenden toeschouwers trekt.